Otvoritev obnovljenih obeležij tajnih skladišč orožja in opreme to 1990-1991

Domžale

V predpoletnem času smo se veterani vojne za Slovenijo iz Domžal odločili obnoviti obeležja še  za naslednja štiri tajna skladišča. V preteklem obdobju smo jih obnovili pet, nekaj pa smo jih prihranili za prihodnje obdobje.

S krajšo slovesnostjo smo z otvoritvijo  obeležja  najprej pričeli pri Franciju Semprimožniku s Homca. Tam je bilo v tistih prelomnih časih, ko se je rojevala naša država, skrito orožje   za 2. vod  JOD (Jurišnega odreda), katerega najpomembnejša naloga je bila izvajanje blokade nad  ljubljansko vojašnico JLA v Šentvidu. Orožje je imel skrito v kanalu za popravilo avtomobilov. 

Naslednji postanek je bil na Škrjančevem pri krojaštvu Marjana Pohlina, ki je v svojem tajnem skladišču varoval minsko-eksplozivna sredstva, ravno tako za 2. vod JOD, ki mu je poveljeval Tomo Marc iz Radomelj. Tudi vsi pripadniki tega voda so bili z bližnje oklice obeh tajnih skladišč, tako da je izvzem oborožitve in opreme  potekal kar najhitreje. Marjan je tudi sam sodeloval pri soustvarjanju kulturnega programa, ki je bil v okviru otvoritve obeležja.

Zbrali smo se tudi v Dobu na nogometnem igrišču, kjer je bilo v prostorih nekdanjega TVD Partizana Dob, tajno skladišče orožja za 4. Vod JOD, ki mu je med vojno poveljeval domačin Jože Narat in je ravno tako sodeloval v blokadi vojašnice v Šentvidu. Skrbnik tega tajnega skladišča je bil Božidar Cerar,ki je bil gospodar v društvu  in je poskrbel, da nikogar ni v času hranjenja orožja pot zanesla v tisti del zgradbe, kjer se je le-to nahajalo.

Na Kolovcu nad Radomljami se nahaja turistična kmetija Čeh, kjer je tudi bilo tajno skladišče orožja in oborožitve. Zakonca Ivan in Tatjana Kastelic sta  zaupano jima nalogo opravila z odliko, tako kot vsi ostali skrbniki tajnih skladišč, saj niti eno ni bilo odkrito, ali kako drugače obelodanjeno, preden so odslužila svojemu namenu.

V času osamosvojitvene vojne je bilo ob zavzetju skladišča orožja JLA  v Borovnici na območju Kolovca, pri kmetiji Čeh, vzpostavljena nekakšna zaprta cona, ki je služila za pretovarjanje oborožitve in opreme. To orožje se je z večjih  tovornjakov prelagalo na manjše, ki so skrivnostni tovor odpeljali na različne konce naše domovine, kjer so ga najbolj potrebovali.

Ob tej priliki se vsem v imenu veteranskega združenja še enkrat najlepše zahvaljujemo.

Janez Gregorič