Spominska slovesnost ob raketiranju radio-oddajnika Domžale

Domžale

Na predvečer obletnice raketiranja radio-oddajnika Domžale smo se zbrali veterani vojne za Slovenijo in počastili spomin na ta dogodek izpred enaintrideset let.

Tudi nekdanja JA je kmalu spoznala, kako močno orožje so mediji, predvsem radio in televizija, ki je dnevno poročala o stanju v naši deželi in  s tem obveščala ožjo in širšo svetovno javnost, zato jih je že v prvih dneh vojne uvrstila med strateške cilje, ki jih je bilo potrebno onesposobiti..

Tako se je sredi dneva 2. julija zgodil napad na Oddajni center Domžale (OC). Dve reaktivni letali JA sta  to izvedli z raketami in ga začasno onesposobili. Na širšem območju oddajnika so se nahajale enote TO Domžale, ki so skrbele za njegovo obrambo. Žal zaradi nenadnosti napada in neprimerne oborožitve teritorialci niso resnejše ogrozili napadalcev iz zraka, obvarovali pa so radio-oddajnik pred veliko verjetnostjo terorističnega napada s tal. Napad je tako k sreči minil brez človeških žrtev. Prizadevni  delavci OC so izjemno hitro usposobili stari oddajnik, ki je bil v rezervi in poročanje novinarjev, prežeto z domoljubjem, se je nadaljevalo in veliko prispevalo k uspešnosti slovenske osamosvojitvene vojne.

Zato se ob tej priliki še enkrat zahvaljujemo vsem novinarjem, ki so v tistih usodnih dneh poskrbeli, da so informacije o vojni v Sloveniji pravočasno obšle svet.

Tudi sedaj, ko divja neusmiljena ukrajinska vojna, lahko opazimo, kako pomembni so mediji, kako vsaka se vojskujoča  stran  v svet pošilja svoje novice, na nas pa je, da iz njih izluščimo resnico in posredno prispevamo, k njenemu čimprejšnjemu končanju.

Po krajši slovesnosti smo vsi prisotni  ostali na druženju, ki je v veliki meri služilo tudi obujanju spominov na prelomen čas v zgodovini slovenskega naroda.

 Janez Gregorič